Handelsbetingelser

Betalingen

Førstegangsbetalingen er løbende måned plus to måneder, og måneden efter vil betalingen være pr. måned.

Betalingen er bindende, dvs. hvis man bliver forhindret i at deltage i en session, bliver pengene ikke refunderet.

Hvorimod, hvis underviser aflyser en undervisningssession, finder man en ny dag.

Betalingen er gældende for én person, hvorfor man ikke må tillade andre at deltage til undervisningen. Se mere under punktet “rettigheder”.

Betalingsmetode

Når man som privat kursist tilmelder sig, betaler man via MobilePay, hvorefter det kører helt automatisk. For virksomheder betaler man via bankoverførsel.

Online undervisning generelt

Onlineundervisningen foregår på Messenger og kræver en mobiltelefon og computer.

Undervisningen kræver, at alle deltagere bruger sin telefon som kamera og at kameraet er tændt. Derudover kræver det også, at man er 100 % fokuseret til undervisningen. Under selve undervisningen skal man derfor sidde i rolige omgivelser, hvor lydgener ikke må forstyrre hverken underviser eller de andre deltagere.

Man må ikke optage undervisningen eller tage billeder uden tilladelse af alle på holdet inkl. underviseren.

Individuel onlineundervisning

Prisen for individuel undervisning er 600 kr./ 45 min.

De aftalte undervisningstimer ligger som hovedregel fast. Er kursisten forhindret, kan denne sammen med underviseren finde en anden dag inden for samme uge. Er dette ikke muligt, betragtes timen som aflyst, og de gældende betingelser for aflysning træder i kraft.

Gruppeundervisning

Sessionen for gruppeundervisning er 2 x pr. 45 min.

Prisen for gruppeundervisning er 140 kr./ 60 min. De aftalte undervisningstimer ligger fast. Er kursisten forhindret betragtes det som en aflysning, og pengene kan ikke refunderes.

FlexDansk

På nogle af vores onlinekurser tilbyder vi også FlexDansk. Du kan læse mere om det på vores hjemmeside: https://holmedal-dansk.dk/flexdansk

Aflysning eller ændring i kursus af underviser

Kurser, workshops og livehold afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud, når det er muligt.

Der er desuden forbehold for deltagelse. Er der ikke nok deltagere til et hold, kan underviseren vælge at flytte allerede tilmeldte deltagere til et andet hold eller at aflyse holdet helt. Aflyses holdet, vil man naturligvis få refunderet det indbetalte beløb.

Opsigelse af kursus

Ønsker du at opsige dit online kursus skal det ske via mail til kontakt@homedal-dansk.dk på engelsk eller dansk.  Uanset hvornår på måneden du siger op, fortsætter betalingsperioden løbende måned plus en måned.

Rettigheder

Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører HOLMEDAL dansk sprogakademi. Ved tilmelding/køb opnås licens til at deltage i undervisningen.

Din undervisning er personlig, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give materiale væk eller på anden måde distribuere undervisningen, hverken privat eller kommercielt til andre, ikke betalende udefrakommende.

Reklamationsret for tjenesteydelser

Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos På Job Med Dansk, kan du kontakte virksomheden pr. mail eller telefon.

Du har ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, medmindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Klageadgang ved uoverensstemmelser

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til XXX. Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk